Τηλ. - Fax: 2610.310.502. Κινητό: 6944.71.77.11.

v
   

Για την μελέτη - σχεδιασμό ενός κτιρίου, παρέχουμε προτάσεις σύμφωνα με τις οικονομικές και αισθητικές σας απαιτήσεις, τις καθημερινές σας συνήθειεςσυνδυάζοντας πάντα την άνεση και την λειτουργικότητα του κάθε χώρου ξεχωριστά.

Για την επίβλεψη - υλοποίηση όλων των παραπάνω, διαθέτουμε την ανάλογη εμπειρία, με εναλλακτικές προτάσεις σε κάθε στάδιο εργασιών, ώστε να επιτευχτεί το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.

   
Σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη γίνεται σε ακίνητο, αδόμητο ή μη, απαιτείται & αναλαμβάνουμε την βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών.
Η βεβαίωση γίνεται κατόπιν αυτοψίας στο ακίνητο και περιλαμβάνει:

• Έλεγχο ακινήτου αδόμητου, ή μη (Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα – κτίσματα, ελέγχετε η νομιμότητα τους συσχετίζεται με τις εγκεκριμένες κατόψεις της αδείας).

• Ηλεκτρονική Υποβολή στο σύστημα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
   
Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρεσιών σε ένα ακίνητο, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο πρόστιμο.

Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4178/2013, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια του προστίμου που προβλέπεται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα την διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στον παραπάνω Νόμο.

Κατόπιν συνεννόησης, επισκεπτόμαστε το ακίνητο σας, κάνουμε την αναγκαία αυτοψία, συλλέγουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα και σας ενημερώνουμε για το ύψος του προστίμου και την διαδικασία της ρύθμισης.

Κατόπιν προχωρούμε, με πλήρη συνεργασία με εσάς, στην ένταξη του ακινήτου, ενημερώνοντάς σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
   
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.

Η έκδοσή του είναι απαραίτητη για κάθε κτίριο άνω των 50 τ.μ. (σύμφωνα με το Ν.3661/2008 και την Κ.Υ.Α. έγκρισης του Κ.ΕΝ.Α.Κ.) από τις 9-1-2011 σε κάθε αγοροπωλησία ακινήτου και από τις 9-1-2012 σε κάθε νέα μίσθωση ακινήτου. Η χρονική του ισχύς είναι δέκα έτη.

Το Τεχνικό Γραφείο μας διαθέτει ενεργειακούς επιθεωρητές και αναλαμβάνει την έκδοση Π.Ε.Α. που περιλαμβάνει:

• Τη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως είναι η οικοδομική άδεια, η κάτοψη του χώρου, το συμβόλαιο του ακινήτου κ.α.

• Την επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται όπως η θερμομόνωση του κτιρίου,

• Την έκδοση του Π.Ε.Α. μέσα από το ειδικό λογισμικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου