Τοπογραφικές Εφαρμογές

Ο τομέας της Τοπογραφίας & γενικά των Τοπογραφικών Εφαρμογών χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς οι οποίοι λειτουργούν μεμονωμένα αλλά και αντίστροφα μεταξύ τους:

 • Ο πρώτος τομέας σχετίζεται με την σωστή αποτύπωση οποιασδήποτε επιφανείας - κτιρίου - γηπέδου κτλ ζητηθεί, την σωστή επεξεργασία, έλεγχο - εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, και την σωστή απόδοσή του ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με την σωστή εφαρμογή στο πεδίο, η όπου αλλού ζητηθεί, των αποδιδόμενων.

Διαθέτουμε την εμπειρία και κορυφαίο σύγχρονο εξοπλισμό για ολοκληρωμένες λύσεις.


   


Τοπογραφικός Εξοπλισμός

 

 • • 2 GPS Διπλής Συχνότητας τύπου Trimble R10 – GNSS

 • • Χειριστήριο πεδίο τύπου Trimble TSC3

 • • Γεωδαιτικος Σταθμός τύπου Leica FlexLine TS09plus 3”

 • • Quadcopter  DJI Phantom 4 with 4K camera

 • • Αποστασιόμετρο LEICA DISTO X310

 • Όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα των παραπάνω

 


 


Οι επιλογές σας...

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων με μεθόδους: Kινηματικού εντοπισμού πραγματικού χρόνου (R.T.K. - Real Τime Κinematic), Tαχυμετρίας με γεωδαιτικό σταθμό.
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87) μέσω του Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου της Χώρας & των σταθμών αναφοράς του Ελληνικού συστήματος εντοπισμού ΗE.PO.S.
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Εφαρμογή κτηματογραφικών διαγραμμάτων.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
 • Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίων.
 • Οριοθετήσεις ρεμάτων, χειμάρρων - Καθορισμούς αιγιαλού και παραλίας.
 • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων.

Εξοπλισμός Γραφείου

 • ΤΕΚΤΟΝ (Αρχιτεκτονικό)
 • CADWARE Αρχιτεκτονικό & Τοπογραφίας)
 • TRIMBLE BUSINESS CENTER (Τοπογραφίας – μεταφοράς & επεξεργασίας δεδομένων)
 • LEICA FLEX OFFICE 2.2 (Τοπογραφίας – μεταφοράς δεδομένων)
 • INSOFT (Αμοιβών)
 • HP Design Jet 510 (Plotter)
 • LEXMARK CX 410 de