Βιογραφικό Ανδρέα Γεωρ. Μίντζα

Γεννήθηκα στο Blacktown Αυστραλίας το 1975 από μετανάστες γονείς. Στα τέλη του 1981 ήρθα στην Ελλάδα.

Το 1995 εισήχθηκα στη Σχολή Πολιτικών & Δομικών έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά  όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου τον Φεβρουάριο του 2000.

Παράλληλα από το 1ο έτος των σπουδών βρισκόμουν στην οικογενειακή κατασκευαστική Ι.Φωτακόπουλος – Γ.Μίντζας ΟΕ με αντικείμενο την Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών έργων.

Από τον Μάρτιο του 2000 έως τον Σεπτέμβριο του 2001 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις.

Το 2001 & για δύο έτη συνεργάστηκα - συστεγάστηκα με Τεχνικό Γραφείο στη Πόλη των Πατρών εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μου στο τομέα της μελέτης ιδιωτικών έργων καθώς επίσης στον τομέα των Τοπογραφικών εφαρμογών ενώ παράλληλα ξεκίνησα την προσωπική μου καριέρα & με την στενή συνεργασία της οικογενειακής Κατασκευαστικής όπου και συστεγάστηκα στις αρχές του 2003 έως και σήμερα, εξασκώντας αυτόνομα πλέον το επάγγελμά μου ως Μηχανικός στους εξής τομείς:

α) Μελέτης - επίβλεψης Ιδιωτικών  Έργων

β) Εφαρμογές σε όλους τους τομείς της Τοπογραφίας.

Το 2004 εισήγαγα το κομμάτι της Τοπογραφίας εξοπλίζοντας & ανανεώνοντας συνεχώς το γραφείο με υπερσύχρονο γεωδαιτικό υλικό & λογισμικό υπαίθρου - γραφείου.

Το 2005 & 2006 απέκτησα δύο πολύ καλούς εξωτερικούς συνεργάτες υπαίθρου, όπου καλύπτουμε όλες τις μετρήσεις πεδίου τόσο εντός νομού, όσο και στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας.