Εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό / λογισμικό πεδίου & γραφείου

Εξοπλισμός Πεδίου

2x Trimble R12i GNSS Reciever

Γεωδαιτικός δέκτης (GPS)

2x Trimble R10 GNSS Reciever

Γεωδαιτικός δέκτης (GPS)

Trimble S5 3" Robotic Total Station

Ρομποτικός Γεωδαιτικός Σταθμός

2x Trimble TSC5 Field Controller

Χειριστήριο Πεδίου

Trimble TSC3 Field Controller

Χειριστήριο Πεδίου

Trimble TCU5 Total Station Controller

Χειριστήριο για Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό

Leica FlexLine TS09 plus 3" Total Station

Γεωδαιτικός Σταθμός

Trimble Access Field Software

Λογισμικό πεδίου

Leica DISTO X310

Αποστασιόμετρο Laser

DJI Mavic 2 Pro

Drone

Εξοπλισμός Γραφείου

Toporest

Πρόγραμμα τοπογραφίας

ΤΕΚΤΟΝ

Σχεδιαστικό Πρόγραμμα

LEICA FLEX OFFICE 2.2

Πρόγραμμα τοπογραφίας & μεταφοράς δεδομένων

INSOFT

Πρόγραμμα Αμοιβών

Pointor

Πρόγραμμα τοπογραφίας & μεταφοράς δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για τη σωστή πλοήγηση σας