Υπηρεσίες

Τοπογραφικές Εφαρμογές

Τοπογραφικές αποτυπώσεις / Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίων

Μέλετη / Επίβλεψη

Ιδιωτικών έργων

Βεβαιώσεις N. 4495

Ρυθμίσεις και βεβαιώσεις Ν. 4495

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων / Έκδοση Π.Ε.Α

Έκδοση Αδειών

Έκδοση αδειών δόμησης / Έκδοση Ε.Ε.Δ.Μ.Κ

Κτηματολόγιο

Δηλώσεις / Διορθώσεις κτηματολογίου. Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών.

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για τη σωστή πλοήγηση σας