Υπηρεσίες

Τοπογραφικές Εφαρμογές

Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξιών

Μέλετη & Επίβλεψη

Ιδιωτικών έργων / Έκδοση οικοδομικών Αδειών

Βεβαιώσεις N. 4495

Ρυθμίσεις και βεβαιώσεις Ν. 4495

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές επιθεωρήσεις και αναβαθμίσεις κτιριών

Έκδοση Αδειών

Έκδοση αδειών δόμησης / Έκδοση Ε.Ε.Δ.Μ.Κ

Κτηματολόγιο

Δηλώσεις κτηματολογίου. Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών.

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για τη σωστή πλοήγηση σας